Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

grafika Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: opieka wytchnieniowa

Kierownik O
środka Pomocy Społecznej w Kobylnicy ogłasza nabór osób, które chciałyby zostać zatrudnione do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

- osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających z karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, lub

- osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej
świadczonej w ramach pobytu dziennego.


Finansowanie w ramach pobytu dziennego będzie wynosić kwota 40 zł brutto za godzinę wynagrodzenia osoby sprawującej opiekę nad osoba niepełnosprawną w miejscu zamieszkania.

Osoby zatrudnione do realizacji opieki wytchnieniowej zobowiązane są do ponoszenia kosztów dojazdów do miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Środowiska, w których będzie odbywać się świadczenie pomocy, wskazuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy, na podstawie karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.


Szczegółowe informacje dostępne są:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022


Osoby chętne proszone są o złożenie cv, wraz z opisem kwalifikacji i przebiegu zatrudnienia, oraz niżej wym. dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3, 76-251 Kobylnica pok. nr 3 w godzinach:

poniedziałek: od 7:30 do 16:30

wtorek – czwartek: od 7:30 do 15:30,

piątek: od 7:30 do 14:30

Lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lub e-puap: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta

Załączniki:
Załącznik_nr_1_opieka_wyt.pdf
Załącznik_nr_2_opieka_wyt.pdf
Załącznik_nr_3_opieka_wyt.pdf
Załącznik_nr_4_opieka_wyt.pdf


Drukuj