Program Pomocy Finansowej UNHCR w Polsce dla osób przybyłych z Ukrainy

logo przedstawiające agencję UNHCR
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) udziela pomocy pieniężnej osobom, które uciekły z Ukrainy i przybyły do Polski w dniu 24 lutego 2022 r. lub później.
Począwszy od marca 2022r., UNHCR oferuje krótkoterminową pomoc materialną dla osób przybyłych z Ukrainy w celu wsparcia ich integracji w Polsce.
Wsparcie finansowe udzielane jest raz w miesiącu, na okres minimum trzech miesięcy. Aby zakwalifikować się do programu, nie trzeba być obywatelem Ukrainy. Osoby, które posiadały legalny pobyt w Ukrainie i mogą to udowodnić, a musiały uciekać z kraju w wyniku wojny, również otrzymają wsparcie.
Najnowsze informacje na temat programu uzyskasz na stronie:

https://help.unhcr.org/poland/pl/informacje-dla-osob-pochodzacych-z-ukrainy/#Cash_Assistance_Pl

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надає фінансову допомогу людям, які втекли з України та прибули до Польщі 24 лютого 2022 року або після цієї дати. Починаючи з березня 2022 року, УВКБ ООН надає короткострокову матеріальну допомогу людям, які приїжджають з України для підтримки їхньої інтеграції в Польщі. Особи, які втекли з України та прибули до Польщі 24 лютого 2022 року або після цієї дати, можуть подати заяву на отримання матеріальної допомоги. Фінансова підтримка надається один раз на місяць протягом не менше трьох місяців. Для участі в програмі не обов’язково бути громадянином України. Підтримку отримають і люди, які легально проживали в Україні і можуть це довести, але змушені були втекти з країни внаслідок війни. Щоб отримати останню інформацію про програму, відвідайте:

https://help.unhcr.org/poland/uk/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%89%d1%96-%d0%b7-%d1%83%d0%ba/

plakat przedstawiający zasady udzielania pomocy obywatelom Ukrainy


Drukuj