Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy przypomina o trwającym „Programie profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025”, który ma na celu wykrycie skali zakażeń HCV poprzez wykonanie badań przesiewowych na obecność wirusa HCV.
Założeniami programu jest wczesna identyfikacja i zmniejszenie dynamiki szerzenia się zakażeń HCV wśród mieszkańców Gminy Kobylnica. Oprócz działań informacyjnych przeprowadzone zostaną badania pielęgniarskie i przesiewowe u osób powyżej 18 roku życia. Program przewiduje objęcie nim 600 osób każdego roku.
Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy, ul. Główna 54a, tel. 598429049.
sylwetka ciała ludzkiego z wyróżnioną wątrobą


Drukuj