Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Rodziny wspierające - nabór

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 821 z późn. zm.)
 

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

 • w opiece i wychowaniu dzieci,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

"Rodzina w Centrum II" - rekrutacja do Projektu

LOGO

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że trwa rekrutacja rodzin z terenu Gminy Kobylnica do Projektu Rodzina w Centrum II. Rekrutacja jest uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy, utworzono Punkt wsparcia rodzin.

Jednym z głównych celów Projektu, jest wsparcie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, poprzez następujące działania:

 1. Wsparcie psychologiczne,

 2. Mediacje rodzinne,

 3. Terapia motywująca do podjęcia profesjonalnego leczenia odwykowego,

 4. Warsztaty dla kobiet „Perfekcyjna Pani Domu”,

 5. Warsztaty kompetencji rodzicielskich,

 6. Trening umiejętności społecznych dla dzieci,

 7. Wsparcie logopedyczne dzieci,

 8. Wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego.

Powyższe działania poprawią funkcjonowanie społeczne rodzin oraz będą wspierać ich dążenia do odbudowania więzi z dziećmi.

Rodziny zainteresowane udziałem w projekcie, powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy w formacie zgodnym z podanym na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku www.pcpr.slupsk.pl, oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy www.opskobylnica.pl, dostępnym również w wersji papierowej w siedzibie realizatora projektu.

"Srebrna Sieć II" - rekrutacja

loga

Rekrutacja uczestników Projektu „Srebrna Sieć II”.

W styczniu 2021r.  rozpoczęła się i trwa nadal rekrutacja uczestników do Projektu „Srebrna Sieć II” ,w ramach którego osoby w wieku 60+ mogą liczyć na szeroki wachlarz usług skierowanych do seniorów.

W ramach realizacji ww. Projektu mieszkańcy Gminy Kobylnica będą mogli nieodpłatnie skorzystać z: usługi teleopieki, sąsiedzkich usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w formie rehabilitacji domowej,  oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Na terenie Powiatu Słupskiego powstanie sieć Klubów Seniora. Uczestnicy projektu będą mogli zostać objęci mobilnym poradnictwem psychologicznym. Dla uczestników Projektu przygotowano cykl szkoleń skierowanych do seniorów, opiekunów faktycznych oraz wolontariuszy działających w Punkcie Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego utworzonego w ramach Projektu „Srebrna Sieć”. Projekt przewiduje również inne formy aktywizacji środowiska senioralnego jak np. wsparcie działalności Rad Seniorów, oraz utworzenie Powiatowej Rady Seniorów. W ramach realizacji Projektu „Srebrna Sieć II” zorganizowane mają zostać spotkania dla seniorów z Powiatu Słupskiego w formie „Srebrnych Pikników”.
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie „Srebrna Sieć II” prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy nr. tel. 59 842 96 16 lub 59 842 99 75 wew. 19.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych dostępna już dla wszystkich mieszkańców powiatu słupskiego powyżej 60 roku życia

balkonik rehabilitacyjny laski inwalidzkie

Miło nam poinformować o działalności Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych, która od 1 stycznia 2021 r. obsługuje wszystkich mieszkańców powiatu słupskiego w wieku powyżej 60 roku życia.

Wypożyczalnia została utworzona w celu ograniczania skutków niepełnosprawności, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i procesom marginalizacji niepełnosprawnych osób starszych poprzez usprawnienie ich funkcjonowania przy obniżonej sprawności i motoryce wynikającej z wieku i niepełnosprawności w ramach projektu „Srebrna Sieć” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Program pn.: „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Kobylnica na lata 2020-2024”

W ramach ww. Programu Gmina Kobylnica przewidziała realizację działań wśród par w wieku 20-43 lat, u których stwierdzono niepłodność kobiety lub mężczyzny i wyczerpały one inne metody leczenia. Programem objętych będzie do 5 par rocznie. Program pozwoli na zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności.
Koszt dofinansowania ze strony Gminy Kobylnica dla jednej pary to 5 tys. złotych. Zakwalifikowana para będzie mogła skorzystać z 3 cykli dofinansowań w kolejnych latach. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wydawanie żywności

bż logo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż w dniach od  9 lutego 2021r. do 11 lutego 2021r. wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020 wg następującego harmonogramu dla poszczególnych miejscowości:

 1. W dniu 09.02.2021r., godz. 9:00-13:00 - Sierakowo, Kończewo, Kuleszewo, Zagórki, Zbyszewo, Łosino, Lulemino
 2. W dniu 10.02.2021r., godz. 9:00-13:00 - Słonowice, Dobrzęcino, Słonowiczki, Ciechomice, Wrząca, Ścięgnica, Kczewo, Bzowo, Lubuń, Żelkówko, Żelki, Kruszyna, Płaszewo, Komiłowo, Maszkowo, Kwakowo
 3. W dniu 11.02.2021r., godz. 9:00-13:00 - Sycewice, Komorczyn, Zębowo, Reblino, Reblinko, Runowo Sławieńskie, Bolesławice, Zajączkowo, Kobylnica, Widzino.

Produkty żywnościowe będą wydawane w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy przy ul. Wodnej 20/3.

Z uwagi na występowanie na terenie kraju wirusa COVID-19, prosimy o bezwzględne przestrzeganie harmonogramu odbioru żywności - w danym dniu żywność otrzymają tylko osoby z podanych miejscowości. 

Informujemy również, iż wydawanie żywności będzie odbywało się z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. W budynku będą mogły przebywać jednocześnie tylko dwie osoby pobierające produkty żywnościowe. Osoby odbierające żywność obowiązuje również nakaz zakrywania ust i nosa zgodnie z wymogami oraz dezynfekcja rąk po wejściu do tut. Ośrodka. Należy posiadać także własną torbę na żywność.

Z uwagi na  obecną sytuację spowodowaną występowaniem na terenie kraju wirusa COVID-19, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż osobom najbardziej narażonym na ciężki przebieg choroby, tj. osobom w wieku 60+ oraz osobom, którym posiadana niepełnosprawność uniemożliwiłaby osobiste przybycie do tut. Ośrodka, produkty żywnościowe mogą zostać dostarczone przez pracownika socjalnego. Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy prosimy o telefoniczne zgłaszanie się do pracownika socjalnego danego rejonu, w celu zakwalifikowania do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020.

Numery telefonów do poszczególnych pracowników socjalnych znaleźć można w zakładce: Kontakt strony internetowej tut. Ośrodka.X