Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

INFORMACJA

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLNICY CZYNNY JEST W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH I GODZINACH:
PONIEDZIAŁEK  OD 7:30 DO 16:30,
WTOREK – ŚRODA W GODZINACH OD 7:30- 15:30.
NIEZBĘDNE JEST WCZEŚNIEJSZE UMÓWIENIE SIĘ Z DANYM PRACOWNIKIEM NA KONKRETNY DZIEŃ I GODZINĘ.
W CZWARTEK OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLNICY JEST ZAMKNIĘTY - PRZYJMOWANI SĄ JEDYNIE INTERESANCI W WYJĄTKOWYCH, PILNYCH SPRAWACH (PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ).
PIĄTEK JEST DNIEM PRZEZNACZONYM NA PRACĘ URZĘDNIKA BEZ OBSŁUGI KLIENTA – OŚRODEK ZAMKNIĘTY.

Centrum Praw Kobiet pomaga kobietom z całego województwa pomorskiego

Centrum Praw Kobiet

Women’s Rights Center

Gdańsk, 13 sierpnia 2020 r.

Informacja prasowa

Gdańskie Centrum Praw Kobiet pomaga kobietom z całego województwa pomorskiego

Działania gdańskiego Centrum Praw Kobiet w ostatnich latach koncentrowały się głównie na pomocy mieszkankom Gdańska i najbliższych okolic. Od lipca tego roku, w ramach projektu marszałkowskiego “Specjalistyczne wsparcie członków rodzin osób z problemem alkoholowym” kieruje swoją ofertę także dalej, do kobiet zamieszkujących całe województwo pomorskie.

Centrum Praw Kobiet w Gdańsku oferuje bezpłatne wsparcie psychologiczne i prawne dla mieszkanek województwa pomorskiego, które doświadczają lub doświadczyły przemocy w rodzinie, w której występują problemy alkoholowe. CPK Gdańsk wspiera kobiety z doświadczeniem każdego rodzaju przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej). Wszystkie formy wsparcia są dostępne całkowicie za darmo i dobrowolnie. Zgłaszające się kobiety mogą liczyć na poufność i anonimowość.

Nowy okres zasiłkowy - ważne informacje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do:

  •  zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
  •  świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • świadczenia dobry start 300+,

na nowy okres zasiłkowy w formie papierowej będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 roku w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3, tj.: wyłącznie w każdy poniedziałek w godz. 7.30 – 16.30 oraz od wtorku do środy w godz. 7.30 – 15.30.

Nowe rodzaje i formy ograniczeń w wykonywaniu zadań publicznych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż na mocy zarządzenia nr 7/2020 Kierownika z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia procedury obowiązującej przy załatwianiu spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy, w  tut. Placówce od dnia 06. lipca 2020 roku do odwołania bezpośrednia obsługa interesantów prowadzona będzie od poniedziałku do środy w godzinach pracy Ośrodka, tj.: poniedziałek od godz. 7:30 do 16:30,, wtorek i środa od godz. 7:30 do 15:30 z zachowaniem następujących zasad:

a)    jednorazowo na terenie Ośrodka może przebywać 9 interesantów;
b)    każdy interesant przebywający w Ośrodku zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej odległości od innej osoby – minimum 2 metrów;
c)    po wejściu do Ośrodka każdy interesant zobowiązany jest do:   

           - dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym, udostępnionym przy drzwiach wejściowych,
           - zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części,  maseczki ochronnej lub przyłbicy,
           - ograniczenia prowadzenia rozmów (w tym także używania telefonów komórkowych),
           - w pomieszczeniu, w którym załatwiane są sprawy urzędowe może jednocześnie przebywać 1 interesant.

Ponadto rekomenduje się, aby w dni bezpośredniej obsługi, tj. od poniedziałku do środy, w miarę możliwości sprawy były realizowane po ich uprzednim umówieniu na konkretny dzień i godzinę z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej lub  kontaktu telefonicznego lub e-mail z merytorycznym urzędnikiem/ pracownikiem.

W każdy czwartek  przyjmowanie interesantów odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, tj. po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach.

Piątek nadal jest dniem bez obsługi interesanta.

Informacja

Szanowni Państwo,

informujemy, że nowe druki (obowiązujące od 01.07.2020r.) do wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie dobry start (300+) są dostępne w DOKUMENTACH DO POBRANIA oraz w zakładkach dotyczących każdego świadczenia.

Ogłoszenie konkursu "Srebrne Serce"

W linku poniżej, znaleźć można ogłoszenie konkursu "Srebrne Serce" organizowanego przez Gminę Kobylnica wspólnie z Opiekunem Wolontariatu powołanym w ramach realizacji Projektu „Srebrna Sieć” oraz Radą Seniorów Gminy Kobylnica. Jego celem jest wyróżnienie seniorów podejmujących szczególnie wyróżniające się inicjatywy na rzecz seniorów i społeczności lokalnej oraz upowszechnienie, a także promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w Gminie Kobylnica. Do składania formularzy zgłoszeniowych za pomocą tradycyjnej poczty zapraszamy od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.07.2020r.

http://opskobylnica.pl/projekty/projekt-srebrna-siec/konkurs-srebrne-serce-edycja-2020

X