Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku rozpoczyna realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
W ramach opieki wytchnieniowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zapewni członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji i rehabilitacji oraz dietetyki.
Z opieki wytchnieniowej w ramach programu skorzystać może łącznie 8 opiekunów, w tym:

 • 4 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • 4 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Realizowane będą następujące formy wsparcia:

 • poradnictwo psychologiczne,
 • nauka pielęgnacji,
 • nauka rehabilitacji,
 • konsultacje dietetyczne.

Łączna liczba godzin wsparcia, dla jednego opiekuna osoby/dziecka niepełnosprawnego wynosi 10. Wsparcie realizowane będzie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, nad którą sprawuje opiekę wnioskodawca.
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci świadczenia usługi wytchnieniowej muszą złożyć następujące dokumenty:

 • prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności ważną przez cały okres świadczenia usługi,
 • klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
 • wypełnioną kartę „deklarowane formy wsparcia”,
 • fakultatywnie Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny -Skali FIM. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.
  Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Centrum, pokój nr 4 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.30. Termin naboru wniosków w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021 upływa z dniem 10 sierpnia 2021 roku.                                      
  W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Iwoną Gerulą pod numerem telefonu 59 848 10 98.

W załączeniu:


Drukuj