Nabór organizacji partnerskiej lokalnej do dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców z terenu Gminy Kobylnica

bank żywności logo

 

POPŻ Podprogram 2021 Plus – nabór organizacji partnerskiej lokalnej do dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców z terenu Gminy Kobylnica.

Bank Żywności w Słupsku prowadzi nabór organizacji partnerskiej lokalnej do dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2021 Plus, w okresie od lutego 2023 do sierpnia 2023 dla potrzebujących mieszkańców Gminy Kobylnica.
Program POPŻ 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Do udziału w programie zapraszamy organizacje działające non - profit, których celem statutowym jest realizacja działań z zakresu pomocy społecznej i na rzecz osób najbardziej potrzebujących, oraz posiadające doświadczenie w realizacji działań na rzecz włączenia społecznego.
Organizacja, biorąca udział w POPŻ Podprogramie 2021 Plus musi spełniać minimalne standardy w zakresie magazynowania i administrowane, określone w Wytycznych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w szczególności:

  • posiadać pomieszczenia magazynowe, umożliwiające przechowywanie artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta,
  • zapewnić monitoring / ochronę za pośrednictwem specjalistycznych firm lub w ramach własnych zasobów i możliwości,
  • zapewnić rozładunek i załadunek artykułów spożywczych,
  • posiadać kadrę i zdolności administracyjne do realizacji programu,
  • posiadać zaplecze techniczne, zapewniające realizacje programu tj. m.in. pomieszczenie do obsługi administracyjnej, posiadanie telefonu, i o ile to możliwe, komputera.

W załączeniu publikujemy Deklarację do uczestnictwa w programie, którą każda zainteresowana udziałem w POPŻ Podprogramie 2021 Plus organizacja powinna złożyć w naszym biurze w Słupsku, przy ul. Słonecznej 16 E.
Rekrutacja trwa do 3 lutego 2023. Po tym okresie, na postawie złożonych dokumentów i przeprowadzenia weryfikacji spełniania kryteriów uczestnictwa w POPŻ Podprogramie 2021 Plus przez organizacje partnerskie lokalne oraz możliwości Banku Żywności w Słupsku, zostanie podjęta decyzja o tym czy organizacja zostanie zakwalifikowana do udziału w programie.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Żywności w Słupsku pod numerem telefonu 661131017 lub 669800960.

pdfPOPŻ21Plus_Deklarcja_OPL_do_uczetsnictwa_w_POPŻ.pdf


Drukuj