Nabór wniosków na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. Osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z artykułem 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dziennik Ustaw z 2021 r. pozycja 573, z późniejszymi zmianami) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 59 842-96-16 wewnętrzny 14 lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej, ulica Wodna 20/3, 76-251 Kobylnica, pokój nr 4.

Termin złożenia wniosku o przyznanie wsparcia w ramach „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2023 upływa z dniem 17.04.2023r.

W załączeniu:
Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023


Drukuj