Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2021 - 2025

Program realizowany jest na podstawie UCHWAŁY NR XXV/214/2020 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 20 sierpnia 2020r.

„Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025” ma na celu zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę poprzez ograniczenie ryzyka zachorowań oraz poprawę dostępności do badań przesiewowych przeciwko boreliozie wśród dorosłych mieszkańców Gminy Kobylnica.

W ramach prowadzonych działań każdego roku planuje się objąć programem 300 dorosłych mieszkańców Gminy. Oprócz samych badań przeprowadzone zostaną działania informacyjne i edukacyjne na temat profilaktyki chorób odkleszczowych oraz wyłonienie osób zamieszkujących na terenie Gminy Kobylnica, u których zostaną przeprowadzone badania w kierunku boreliozy.

„Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025” jest kontynuacją programu realizowanego na podstawie UCHWAŁY NR XLVI/384/2017 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 12 października 2017 r. w latach 2018-2020.

Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy, ul. Główna 54a.

W załączeniu:

  1. PROGRAM_BORELIOZA-2.pdf

plakat przedstawiający Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2021 - 2025

ulotka przedstawiająca Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2021 - 2025

ulotka przedstawiająca Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2021 - 2025


Drukuj