Program profilaktyki i wczesnego wykrywania HCV w Gminie Kobylnica na lata 2021 – 2025

Program realizowany jest na podstawie UCHWAŁY NR XXV/215/2020 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 20 sierpnia 2020r.

„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025” ma na celu wykrycie skali zakażeń HCV poprzez wykonanie badań przesiewowych na obecność wirusa HCV oraz edukację dorosłych mieszkańców Gminy Kobylnica w zakresie zapobiegania tym zakażeniom.

Założeniami programu jest wczesna identyfikacja i zmniejszenie dynamiki szerzenia się zakażeń HCV wśród mieszkańców Gminy Kobylnica. Oprócz działań informacyjnych przeprowadzone zostaną badania pielęgniarskie i przesiewowe u osób powyżej 18 roku życia. Program przewiduje objęcie nim 600 osób każdego roku.

„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025” jest kontynuacją programu realizowanego na podstawie UCHWAŁY NR XLVI/385/2017 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 12 października 2017r. w latach 2018-2020.

Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy, ul. Główna 54a.

W załączeniu:

  1. PROGRAM_HCV-1.pdf

plakat przedstawiający program profilaktyki i wczesnego wykrywania HCV w Gminie Kobylnica na lata 2021 – 2025

ulotka przedstawiająca program profilaktyki i wczesnego wykrywania HCV w Gminie Kobylnica na lata 2021 – 2025

ulotka przedstawiająca program profilaktyki i wczesnego wykrywania HCV w Gminie Kobylnica na lata 2021 – 2025


Drukuj