3 razy K, czyli kręgle, kawa i karaoke dla uczestników Klubu seniora

logotypy fundatorów projektów unijnych
Uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie w dniu 29.09.2023r. wzięli udział w wycieczce, podczas której mieli okazję odwiedzić Park Wodny w Redzikowie, gdzie skorzystali z Kręgielni. Wśród atrakcji zaplanowanych na ten dzień znalazła się również wizyta w Klubokawiarni „Jolander” w Słupsku, gdzie przygotowano dla seniorów obiad oraz animacje. Seniorzy wzięli udział w karaoke, które poprowadziła Pani Jolanta Czerwiakowska i Filip Czerwiakowski.
Projekt „Srebrna Sieć II” w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4803119,81 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 562 963,82 zł.
dwie uczestniczki wycieczki podczas rzutów kulą do kręgli
uczestniczki wycieczki podczas rzutu kulą i przygotowywaniu się do rzutów
uczestniczki wycieczki przy stole pijące kawę
trzy uczestniczki przy stole podczas karaoke
osiem uczestniczek wycieczki przy stole wraz z prowadzącymi karaoke


Drukuj