Filcowanie na sucho - warsztaty rękodzielnicze

logotypy fundatorów projektów unijnych
W dniu 23.02.2023r. podczas spotkania uczestników Klubu Seniora w Widzinie odbyły się warsztaty rękodzielnicze. Tym razem seniorzy zapoznać się mogli z techniką, tzw. filcowania na sucho. Podczas spotkania powstały filcowe kwiaty i inne ozdoby. Seniorzy podczas spotkań w Klubie Seniora chętnie poznają nowe techniki rękodzielnicze i odkrywają nowe hobby.
Projekt „Srebrna Sieć II” w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
uczestniczki warsztatów przy stole podczas wykonywania prac rękodzielniczych
uczestniczki warsztatów przy stole wykonujące prace rękodzielnicze
dwa różowe i dwa czerwone serca wykonane z filcu
kolorowy kwiat, miś i anioł wykonane z filcu


Drukuj