Gry karciane i planszowe w Klubie Seniora

logotypy fundatorów projektów unijnych
Podczas spotkania Klubu Seniora w Widzinie w dniu 02.02.2023r. uczestnicy zapoznali się z niedawno zakupionymi na potrzeby Klubu grami planszowymi. Gry karciane i planszowe pozytywnie wpływają na zdrowie seniorów zapewniając im nie tylko rozrywkę ale również mentalny trening poprawiający sprawność pamięciową i intelektualną.
Projekt „Srebrna Sieć II” realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
uczestniczki spotkania przy stole podczas wspólnej gry
uczestniczki spotkania podczas gry przy stole
uczestniczki spotkania przy stole podczas gry w karty


Drukuj