Koncert z okazji Dnia Kobiet

logotypy fundatorów projektów unijnych

Z okazji Dnia Kobiet uczestniczki Klubu Seniora utworzonego w ramach Projektu „Srebrna Sieć II” wzięły udział w koncercie Michała Milowicza, który odbył się w Gminnym Centrum Klutury i Promocji w Kobylnicy. Po koncercie seniorki mogły spotkać się osobiście z artystą, oraz zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie.

Projekt „Srebrna Sieć II” w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4290086,50 zł. w tym dofinansowanie wynosi 4075582,17 zł.
uczestniczki koncertu z Michałem Milowiczem


Drukuj