Lawendowe warsztaty

logotypy fundatorów projektów unijnych

Uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie w dniu 27.07.2023 roku wzięli udział w zajęciach rękodzielniczych, podczas których korzystając z pięknie kwitnącej w tym roku lawendy, nauczyli się wyplatać lawendowe wrzeciona, nazywane również z języka francuskiego fusetkami. Zajęcia rękodzielnicze mają dobry wpływ nie tylko na podniesienie sprawności manualnej seniorów, ale również pozwalają na dłużej zachować im sprawność intelektualną. Powstałe podczas warsztatów ozdoby jeszcze przez długi czas będą cieszyć seniorów swoim wyglądem i niepowtarzalnym aromatem lawendy.
Projekt „Srebrna Sieć II” w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 803 119,81 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 562 963,82 zł.
uczestniczki warsztatów siedzące przy stole kawę i herbatę pijące
uczestniczka warsztatów plecąca lawendę

dwie uczestniczki warsztatów plecące lawendę

trzy uczestniczki spotkania siedzące przy stole warsztatowym

uczestniczka warsztató plecąca lawendę

gotowe wyroby z lawendy - 9 fusetek


Drukuj