"Majowy miodek"

logotypy fundatorów projektów unijnych

Uczestnicy Klubu Seniora utworzonego w ramach Projektu „Srebrna Sieć II” podczas spotkania w dniu 12 maja 2022 korzystając z pięknej wiosennej pogody udali się na spacer, podczas którego zebrano kwiaty mniszka lekarskiego, z którego następnie sporządzono syrop oraz tzw. „majowy miodek”. Podczas spotkania omówiono właściwości zdrowotne ziół, jakie można spotkać o tej porze roku oraz możliwości ich przetwarzania.

Projekt „Srebrna Sieć II”, w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
uczestniczki warsztatów zbierające mlecz
uczestniczki warsztatów na zdjęciu grupowym
uczestniczki warsztatów zbierające mlecz
uczestniczka warsztatów zbierająca mdo kosza wiklinowego mlecz
uczestniczki warsztów przy wspólnym stole


Drukuj