Piknik Senioralny

logotypy fundatorów projektów unijnych

W dniu 03.06.2022r. odbył się Piknik Senioralny w miejscowości Obłęże w Gminie Kępice, na które to wydarzenia zaproszeni zostali uczestnicy Klubów Seniora utworzonych w ramach realizacji Projektu „Srebrna Sieć II”. W spotkaniu wzięli udział również seniorzy będący uczestnikami Klubu Seniora w Widzinie oraz przedstawiciel Powiatowej Rady Seniorów pani Urszula Cudziło. Dla seniorów poza poczęstunkiem przygotowano występy artystyczne, fotobudkę w której mogli zrobić pamiątkowe zdjęcia i inne atrakcje. Podczas spotkania wręczone zostały nagrody Srebrne Serce, mające promować wolontariat wśród osób w wieku senioralnym.

Projekt „Srebrna Sieć II” w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4290086,50 zł. w tym dofinansowanie wynosi 4075582,17 zł.
uczestnicy pikniku przy stole
uczestnicy pikniku na pomoście
uczestnicy spotkania przy stole
uczestniczki spotkania


Drukuj