Spotkanie uczestników Klubu Seniora

logotypy fundatorów projektów unijnych
W dniu 20.01.2022r. podczas spotkania uczestników Klubu Seniora w Widzinie omówione zostały z seniorami plany spotkań i zajęć przewidzianych na 2022r. Seniorzy uzyskali również informacje na temat dodatków osłonowych oraz pomoc w wypełnieniu wniosków o ww. formę wsparcia.
Podczas spotkania seniorzy mieli również zajęcia rękodzielnicze, tworzyli kolorowe kwiaty z bibuły.

Projekt „Srebrna Sieć II” w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4290086,50 zł. w tym dofinansowanie wynosi 4075582,17 zł.
uczestniczki spotkania przy stole
uczestniczki spotkania przy stole wykonujące prace z bibuły
uczestniczka spotkania przy stole wykonująca prace z bibuły
gotowe kwiatki z bibuły
uczestniczki spotkania przy stole
materiały do produkcji kwiatków z bibuły


Drukuj