Spotkanie z dietetykiem

logotypy fundatorów projektów unijnych

W dniu 09.06.2022r. gościem Klubu Seniora w Widzinie była pani Daria Opara, dietetyk który omówił podczas spotkania synergiczny wpływ składników odżywczych, zwłaszcza makro i mikroelementów na organizm. Podczas spotkania uczestnicy świętowali pierwszy rok działalności Klubu Seniora w Widzinie.

Projekt „Srebrna Sieć II” w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4290086,50 zł. w tym dofinansowanie wynosi 4075582,17 zł.
uczestnicy spotkania przy stole
uczestnicy spotkania przy stole
uczestnicy spotkania z tortem


Drukuj