Spotkanie z przedstawicielami Policji

logotypy fundatorów projektów unijnych
W dniu 14.10.2021r. Klub Seniora w Widzinie gościł Panią Sylwię Hubisz i Pana Pawła Leoniec, dzielnicowych z Posterunku Policji w Kobylnicy. Przedstawiciele Policji omówili z seniorami w ramach działań prewencyjnych najczęściej stosowane metody oszustw w tym „na tzw. wnuczka” itp. Seniorzy podzielili się swoimi osobistymi doświadczeniami dotyczącymi prób wyłudzeń danych, oraz pieniędzy. Uczestnicy Klubu Seniora otrzymali ostatnie wydanie „Głosu Seniora” poświęcone kampanii „Bezpieczny Senior - Stop Manipulacji, nie daj się oszukać” oraz materiały przygotowane przez Policję mające zwiększyć wiedzę seniorów na temat metod działań oszustów.
Projekt „Srebrna Sieć II” w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł. w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
funkcjonariusze przemawiający do seniorów
seniorki przy stole podczas spotkania z policjantami
seniorki przy stole podczas spotkania z policjantami
prowadzący spotkanie Paweł Leoniec przemawiający do obecnych seniorek


Drukuj