Szkolenie komputerowe

logotypy fundatorów projektów unijnych

Uczestnicy Klubu Seniora utworzonego w ramach Projektu „Srebrna Sieć II” w dniach 02.06.2022r. i 06.06.2022r. wzięli udział w szkoleniu komputerowym prowadzonym przez pana Przemysława Zdybał, podczas którego mieli możliwość zapoznania się zasadami bezpiecznego korzystania z komputera podczas między innymi robienia e-zakupów, przelewów internetowych i innych aktywności w internecie. Seniorzy mieli możliwość założenia poczty elektronicznej, oraz zapoznania się z możliwościami technicznymi laptopów i smartfonów, a także ich funkcjami przydatnymi w codziennym życiu.

Projekt „Srebrna Sieć II” w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4290086,50 zł. w tym dofinansowanie wynosi 4075582,17 zł.

uczestnicy szkolenia przy komputerach
uczestnicy szkolenia przy komputerach
laptop


Drukuj