Trwałość Projektu „Srebrna Sieć II"

logotypy fundatorów projektów unijnych

W okresie od 01.12.2020 roku do 31.10.2023 r. Powiat Słupski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie z:

 1. Gminą Kobylnica (realizator Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy),
 2. Gminą Główczyce ( realizator Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach),
 3. Gminą Kępice ( realizator Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach),
 4. Gminą Słupsk ( realizator Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk,)
 5. Gminą Ustka ( realizator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce),
 6. Gminą Potęgowo ( realizator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie),
 7. Gminą Dębnica Kaszubska ( realizator Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej),
 8. Gminą Smołdzino ( realizator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie),
 9. Altra Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Non-profit,
 10. Stowarzyszeniem My dla Was,

realizował Projekt pod tytułem „Srebrna sieć II”, jako partner wiodący.
Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0059/20-00).
W ramach trwałości Projektu „Srebrna Sieć II” Gmina Kobylnica deklaruje gotowość do realizacji wsparcia w formie:

 • 15 miejsc w dziennych formach usług opiekuńczych to jest: Klubie Seniora w Widzinie,
 • 4 opiekunów świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
 • 1 rehabilitant świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • 10 usług w opiekuńczych w formie teleopieki domowej.

Gmina Kobylnica za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej deklaruje instytucjonalną gotowość do realizacji powyższych usług wobec osób chętnych na określonym poziomie wsparcia w okresie 36 miesięcy, tj. od 1.11.2023 r. do 31.10.2026 r. przy wykorzystaniu środków własnych Gminy zgodnie z treścią zatwierdzoną przez wszystkich partnerów Strategii Wyjścia.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy lub pod numerem telefonu:
(59)842 96 16 lub (59) 842 99 75 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tutejszego Ośrodka.


Drukuj