Turniej szarad

logotypy fundatorów projektów unijnych

Uczestnicy Klubu Seniora utworzonego w ramach Projektu „Srebrna Sieć II”, podczas spotkania w dniu 21 kwietnia 2022 wzięli udział w turnieju szarad. Gry słowne, takie jak szarady pomagają osobom w wieku senioralnym na dłużej zachować sprawność intelektualną i są źródłem dobrej zabawy. Dla zwycięzców przewidziano drobne nagrody. W dniu 21 kwietnia uczestników Klubu Seniora odwiedził Starosta Słupski, Pan Paweł Lisowski. Seniorzy mieli możliwość opowiedzenia o tym jakie działania realizowane są w Klubie Seniora.

Projekt „Srebrna Sieć II” w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł. w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
plansza do gry szarada
uczestnicy spotkania przy wspólnym stole
uczestniczki spotkania podczas gry w szarady
uczestnicy spotkania przy wspólnym stole
wspólne zdjęcie uczestników spotkania wraz ze starostą powiatu słupskiego


Drukuj