Warsztaty artystyczne

logotypy fundatorów projektów unijnych
W dniu 09.02.2023r. uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie rozpoczęli cykl warsztatów artystycznych, podczas których będą uczyli się malarstwa pod okiem pani Grażyny Chaleckiej artysty plastyka i pedagoga z wieloletnim doświadczeniem. Na zakończenie warsztatów seniorzy planują zaprezentować swoją twórczość szerszej publiczności.
Projekt „Srebrna Sieć II” w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
prowadząca spotkanie podczas przemówienia
uczestniczki warsztatów przy stole podczas pracy
uczestniczka przy stole podczas pracy
uczestniczki spotkania przy stole z gotowymi wyrobami


Drukuj