Warsztaty artystyczne - martwa natura

logotypy fundatorów projektów unijnych
W dniu 09.03.2023r. uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie wzięli udział w warsztatach artystycznych, podczas których pod okiem Pani Grażyny Chaleckiej artysty plastyka i pedagoga z wieloletnim doświadczeniem, malowali martwą naturę ucząc się zasad kompozycji i zachowania proporcji. Na zakończenie Projektu seniorzy planują zaprezentowanie swoich prac szerszemu gronu odbiorców.
Projekt „Srebrna Sieć II” w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
uczestniczki warsztatów siedzące przy stole wykonujące prace artystyczne
uczestniczka warsztatów podczas wykonywania prac artystycznych
uczestniczki warsztatów przy stole wykonujące prace artystyczne
uczestniczki warsztatów przy stole z pędzlami w dłoniach


Drukuj