Warsztaty florystyczne

logotypy fundatorów projektów unijnych
Uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie na spotkaniu w dniu 20.10.2022r. uczestniczyli w warsztatach florystycznych podczas których stworzyli stroiki na groby swoich bliskich. Seniorzy chętnie uczestniczą w warsztatach rękodzielniczych, podczas których dzielą się swoim doświadczeniem i pomysłami.
Projekt „Srebrna Sieć II” realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
uczestniczki warsztatów podzcas robienia stroików
uczestniczki warsztów podczas robienia stroików
uczestniczki warsztatów podczas robienia stroików
uczestnicczki warsztatów podczas robienia stroików
gotowe stroiki wykonane przez uczestniczki warsztatów
gotowe stroiki wykonane przez uczestniczki warsztatów


Drukuj