Warsztaty kulinarne

logotypy fundatorów projektów unijnych

Uczestnicy Klubu Seniora utworzonego w ramach Projektu „Srebrna Sieć II” podczas spotkania w dniu 7 kwietnia 2022 wzięli udział w warsztatach kulinarnych, podczas których przygotowywali warzywne pasty kanapkowe. Seniorzy przygotowali miedzy innymi smalczyki z fasoli, oraz humus. Podczas spotkania celebrowane były również 60 urodziny wolontariuszki pani Jadwigi Zielińskiej która wspiera działania Klubu Seniora. Zadaniem Klubu Seniora jest animacja i integracja seniorów mieszkających na terenie Gminy Kobylnica.

Projekt „Srebrna Sieć II” w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4290086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4075582,17 zł.

uczestniczki warsztatów przy stole
uczestniczki warsztatów przy stole
uczestniczki warsztatów przy stole
uczestniczki warsztatów przy stole
uczestniczki warsztatów przy stole

 

 


Drukuj