Warsztaty rękodzielnicze

logotypy fundatorów projektów unijnych
Uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie w dniu 24.08.2023r. wzięli udział w warsztatach rękodzielniczych. Seniorzy z filcu tworzyli woreczki na lawendę w kształcie ptaków i fantazyjnych stworzeń. Zajęcia rękodzielnicze cieszą się wśród seniorów szczególnym zainteresowaniem, gdyż poza możliwością ekspresji artystycznej, pomagają zachować sprawność manualną.
Projekt „Srebrna Sieć II” w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 803 119,81 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 562 963,82 zł.
uczestniczki warsztatów pracujące przy stole
dwie uczestniczki warsztatów siedzące przy stole
uczestniczka warsztatów stojące przy stole wykonujące prace
uczestniczka warsztatów stojąca przy stole wykonujące prace
dwie uczestniczki warsztatów stojące przy stole wykonujące prace
gotowa praca przedstawiająca pomarańczowego ptaszka siedzącego na ozdobie z kłosów zbożowych


Drukuj