Warsztaty rękodzielnicze - kwieciste okno

logotypy fundatorów projektów unijnych

Uczestnicy Klubu Seniora utworzonego w ramach Projektu „Srebrna Sieć II” podczas spotkania w dniu 5 maja 2022 wzięli udział w warsztatach rękodzielniczych, podczas których zbudowane zostało kwieciste okno, w którym każdy uczestnik Klubu Seniora miał wykonaną pamiątkową fotografię. Działania w Klubie Seniora mają za zadanie integrację i aktywizację seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Kobylnica.

Projekt „Srebrna Sieć II” w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
uczestniczki warsztatów z gotowym kwiecistym oknem
uczestniczki spotkania przy wspólnym stole
uczestniczka spotkania w kwiecistym oknie
kwieciste okno ustawione na stoliku


Drukuj