Warsztaty rękodzielnicze - łapacze snów

logotypy fundatorów projektów unijnych
W dniu 01.09.2021r. uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie wzięli udział w warsztatach rękodzielniczych, podczas których robili łapacze snów metodą makramy. Warsztaty poprowadziła Pani Danuta Wydra, jedna z uczestniczek Klubu Seniora, której jedną z pasji jest rękodzieło a zwłaszcza makrama. Taka forma rękodzieła ma pozytywny wpływ na utrzymanie i poprawę sprawności manualnej.
Projekt „Srebrna Sieć II” realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
materiał do wykonania łapacza snów
uczestniczka spotkania wykonująca łapacz snów
uczestniczka spotkania wykonująca łapacz snów
uczestniczka spotkania z gotowym łapaczem snów
uczestnicy spotkania przy stole podczas poczęstunku


Drukuj