Wycieczka do Darłowa

logotypy fundatorów projektów unijnych

W dniu 20.05.2022r. uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie wzięli udział w wycieczce do Darłowa. Podczas wyjazdu mieli możliwości zwiedzenia Zamku Książąt Pomorskich, Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej, w którym znajdują się sarkofagi między innymi Księcia Eryka I. Seniorzy mieli okazję zapoznać się z historią miasta Darłowo oraz Książąt Pomorskich, w tym Eryka I, który był też królem Szwecji, Danii i Norwegii. Seniorzy wzięli również udział w koncercie zorganizowanym z okazji Dni Darłowa oraz udali się na wieczorny spacer po Darłówku.

Projekt „Srebrna Sieć II” w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4290086,50 zł. w tym dofinansowanie wynosi 4075582,17 zł.
uczestnicy wycieczki
uczestnicy wycieczki
uczestnicy spotkania
uczestnicy wycieczki


Drukuj