Zajęcia relaksacyjne

logotypy fundatorów projektów unijnych
Uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie w dniu 13.07.2023r. wzięli udział w zajęciach relaksacyjnych. Umiejętność relaksacji, a tym samym zmniejszenia napięcia fizycznego i psychicznego mają duży wpływ na zachowanie zdrowia i dobrej kondycji nie tylko w wieku senioralnym. Seniorzy podczas spotkania mieli okazję zapoznać się z różnymi technikami relaksacyjnymi oraz wziąć udział w treningu Jacobsona oraz treningu autogennym Schultza. Spotkania Klubu Seniora są finansowane w ramach realizacji Projektu „Srebrna Sieć II”.
Projekt „Srebrna Sieć II” w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 803 119,81 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 562 963,82 zł.
uczestniczki zajęć leżace na matach
uczestniczki spotkania leżące na matach
uczestniczka zajęć relaksacyjnych leżąca na macie
uczestniczki zajęć leżące na matach


Drukuj