Zajęcia taneczne w Klubie Seniora

logotypy fundatorów projektów unijnych
Uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie w dniu 03.08.2023r. wzięli udział w zajęciach tanecznych, prowadzonych przez panią Martę Kamińską, założycielkę Casa de Salsa w Słupsku. Seniorzy tym razem mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi krokami salsy i bachaty pod okiem instruktora tańców latynoamerykańskich. Karaibskie rytmy i taniec sprawiły seniorom dużo radości.
Projekt „Srebrna Sieć II” w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 803 119,81 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 562 963,82 zł.
uczestniczki zajęć podczas rozgrzewki
uczestniczki zajęć podczas wykonywania ćwiczeń na parkiecie
od lewej prowadząca zajęcia i siedem uczestniczek pozujące do zdjęcia grupowego
od lewej prowadząca zajęcia i siedem uczestniczek pozujące z prawymi rękoma w górę do zdjęcia grupowego


Drukuj