Wydawanie żywności w czerwcu 2021 roku

bż logo

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż w miesiącu czerwcu 2021r. produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020 nie będą wydawane.
Dostawę produktów z Banku Żywności w Słupsku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy przewiduje się na miesiąc lipiec 2021r.
Informację o dokładnym terminie dystrybucji żywności będzie można uzyskać na stronie internetowej www.opskobylnica.pl w zakładce: Dystrybucja produktów lub pod numerem telefonu (59) 8429616.


Drukuj