Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Spotkanie dla Opiekunów Rodzinnych

logo hospicjum to też życie
Piątek 13:30 ważne spotkanie z psycholożką Anną Marlęgą - Woźniak!
Zapisz się na bezpłatne spotkanie: https://fundacjahospicyjna.clickmeeting.com/jak-opiekowac-sie-bliskim-i-dbac-o-siebie-sztuka-zarzadzania-silami-w-pelnieniu-roli-opiekuna-rodzi/register?_ga=2.19421180.511402632.1646045819-124065673.1606247925&fbclid=IwAR3XZT5Crp_qSLcJAbSgm5ieWfxRJ6Si9Oko4ZThx17AOUESnp9SFCo2sfo
Jesteś opiekunką/em osoby przewlekle chorej. Stawiasz pierwsze kroki w tej nowej roli życiowej lub też pełnisz ją od pewnego czasu. Twoje życie pod wieloma względami podporządkowane jest tej opiece.

PODZIĘKOWANIE - Paczuszka dla maluszka 2021

Gmina Kobylnica pod koniec miesiąca listopada 2021 roku przyłączyła się do akcji organizowanej przez Fundację Małych Stópek, która polegała na świątecznej zbiórce artykułów higienicznych, odzieży, pn. „Paczuszka dla maluszka”, dla dzieci w domach samotnej matki, domach dziecka i hospicjach w całej Polsce. W akcję włączyli się wówczas mieszkańcy gminy, Szkoła Podstawowa w Kwakowie, Słonowicach, Sycewicach, Kończewie, pracownicy świetlic wiejskich GCKiP oraz pracownicy OPS w Kobylnicy.

IMG 20220222 WA0002

Ważny komunikat - dystrybucja produktów żywnościowych

bż logo 

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż w dniach od 1 marca 2022r. do 3 marca 2022r. odbędzie się dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021.
Produkty wydawane będą w budynku tut. Ośrodka wg następującego harmonogramu dla poszczególnych miejscowości:

- w dniu 01.03.2022r., godz. 9:00-13:00 - Słonowice, Dobrzęcino, Słonowiczki, Ciechomice, Wrząca, Ścięgnica, Kczewo, Bzowo, Lubuń, Żelkówko, Żelki, Kruszyna, Płaszewo, Komiłowo, Maszkowo, Kwakowo

- w dniu 02.03.2022r., godz. 9:00-13:00 - Sycewice, Komorczyn, Zębowo, Reblino, Reblinko, Runowo Sławieńskie, Bolesławice

- w dniu 03.03.2022r., godz. 9:00-13:00 - Sierakowo, Kończewo, Kuleszewo, Zagórki, Zbyszewo, Łosino, Lulemino, Zajączkowo, Kobylnica, Widzino.

Prosimy o przestrzeganie harmonogramu odbioru żywności- w danym dniu żywność otrzymają tylko osoby z podanych miejscowości.
Osoby odbierające prosimy również o zachowanie bezpiecznego dystansu w kolejce oraz przestrzeganiu zasady zakrywania ust i nosa zgodnie z wymogami.

Z uwagi na obecną sytuację spowodowaną występowaniem na terenie kraju wirusa CIVID-19, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż osobom najbardziej narażonym na ciężki przebieg choroby, tj. osobom w wieku 60+ oraz osobom, którym posiadana niepełnosprawność ograniczałaby osobiste przybycie do tut. Ośrodka, oraz przebywającym w kwarantannie, produkty żywnościowe mogą zostać dostarczone przez pracownika socjalnego. Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy prosimy o telefoniczne zgłaszanie się do pracownika socjalnego danego rejonu, w celu zakwalifikowania do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021.
Więcej informacji o dystrybucji produktów żywnościowych można uzyskać pod numerem telefonu 59 8429616.

Wsparcie dla gospodarstw domowych - dodatek osłonowy 2022

Dodatek osłonowy w 2022 r. to jeden z elementów tarczy antyinflacyjnej. Jego wysokość zależy od dochodu oraz od źródła ciepła.

Dodatek osłonowy zgodnie z przepisami będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Okresem bazowym, z którego wyliczany będzie dochód:

1) dla wniosków złożonych od 01.01.2022r. do 31.07.2022r. jest rok 2020,

2) dla wniosków złożonych od 01.08.2022r. do 31.10.2022r. jest rok 2021.

Informujemy, iż dochody będą pozyskiwane przez system informatyczny. Jednak
w przypadku osób pobierających rentę/emeryturę z ZUS/KRUS niezbędne jest załączenie do wniosku o wypłatę dodatku osłonowego:

  • PIT-40A oraz decyzję o „13-tej” rencie/emeryturze za rok 2020 dla wniosków złożonych od 01.01.2022r. do 31.07.2022r. za 2020r.,
  • a dla wniosków złożonych od 01.08.2022r. do 31.10.2022r. PIT-40A oraz decyzję
    o „13-tej” i „14-tej”rencie/emeryturze za rok 2021.

Wnioski złożone po 31 października 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Opaski telemedyczne w ramach Programu "Wspieraj seniora" - moduł II

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje o możliwości pozyskania opasek telemedycznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Opaski przeznaczone są:

  • dla osób powyżej 65 roku.życia mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Osoby zainteresowane otrzymaniem „Opaski telemedycznej” prosimy o kontakt osobisty z pracownikami socjalnymi w siedzibie OPS lub telefoniczny pod numerem 59 8429975 wew. 15,16,17,19  do dnia 14.02.2022r.
wspieraj seniora grafika

Awaria linii telefonicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy

rysunek przedstawiający czerwony aparat telefoniczny

Problem techniczny linii telekomunikacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy został rozwiązany.
Dotychczasowe numery telefonów: ( 59 ) 8429975 i ( 59 ) 8429616 działają prawidłowo.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacje kontaktowe

Zobacz mapę strony Wyślij email

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Tel: 59 842 96 16
E-mail: ops@opskobylnica.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

X