Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylnicy informuje, iż z powodu panującej sytuacji epidemicznej w kraju siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy dla Interesantów będzie nieczynna do odwołania. W związku z powyższym wszelkie dokumenty do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prosimy przesyłać pocztą tradycyjną pod adres: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3, 76-251 Kobylnica lub drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Pomimo ograniczonych osobistych kontaktów z beneficjentami oraz zawieszonych spotkań z osobami zgłoszonymi jako nadużywających alkoholu poniżej przedstawiamy listę placówek świadczących pomoc wraz z numerami telefonów:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy, tel. 59 8429616
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylnicy - tel. 59 8429975, wew. 11
 3. Poradnia Leczenia Uzależnień - Centrum Psychiatrii SON w Słupsku, ul. Ziemowita 1A - tel. 598402001
 4. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień, Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 4, tel. 59 8322569
 5. Stowarzyszenie „Krokus” Centrum Trzeźwości, Słupsk, ul. Sienkiewicza 7, tel. 59 8414605
 6. Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie „Tama”, Słupsk, ul. Jana Pawła II 1, tel. 59 8414046
 7. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”- całodobowy, bezpłatny telefon 800-12-00-02
 8. Posterunek Policji w Kobylnicy, ul. Wodna 20/1, tel. 59 8480467
 9. Numer alarmowy 112.
     Ponadto informujemy, że pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy dyżurują pod numerem telefonu 609418855, w godzinach 7:30 - 19:00, 7 dni w tygodniu.

 

UCHWAŁA NR XXI/265/2020 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 852 z późn. zm.).
Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2021, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Środki finansowe na realizację przyjętego Programu określa uchwała budżetowa Gminy Kobylnica na 2021 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

docGPPiRPU_2021.doc

docWniosek o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego od alkoholu


Drukuj