Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi postępowania w sprawie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Gminy Kobylnica, do podjęcia leczenia odwykowego. Procedurę wdraża się na podstawie art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119). Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylnicy informuje, iż przyjmowanie Interesantów odbywa się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, pok. nr 1, w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od godz. 7:30-15:30.
Jednocześnie informujemy, iż w związku z występowaniem na terenie kraju wirusa COVID-19, wszelkie spotkania odbywają się zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego.
Poniżej przedstawiamy listę placówek świadczących pomoc wraz z numerami telefonów:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy, tel. 59 8429616

 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylnicy- tel. 59 8429975 wew. 11

 3. Poradnia Leczenia Uzależnień - Centrum Psychiatrii SON w Słupsku, ul. Ziemowita 1A-
  tel. 59 8402001

 4. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień, Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 4, tel. 59 8322569

 5. Stowarzyszenie „Krokus” Centrum Trzeźwości, Słupsk, ul. Sienkiewicza 7, tel. 59 8414605

 6. Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PIKBAZA, Słupsk, ul. Jana Pawła II 1, pok. 604-607, tel. 59 8414046

 7. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”- całodobowy, bezpłatny telefon 800-12-00-02

 8. Posterunek Policji w Kobylnicy, ul. Wodna 20/1, tel. 47 7420417

 9. Numer alarmowy 112

 10. Ośrodek Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT, ul. Świerkowa 12, tel. 501038560

 11. Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku, ul. Gdyńska 13A, tel. 59 840 42 65

 12. Polskie Centrum Mediacji Oddział w Słupsku, Al. Sienkiewicza 7, tel. 505 369 619

 13. Placówka Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego przy ul. Rybackiej 7/8, tel. 502 761 165

 Dokumenty do pobrania:
pdfGPPiRPU.pdf

docWniosek o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego od alkoholu


Drukuj