Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Wydawanie żywności

bż logo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż w dniach od  9 lutego 2021r. do 11 lutego 2021r. wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020 wg następującego harmonogramu dla poszczególnych miejscowości:

 1. W dniu 09.02.2021r., godz. 9:00-13:00 - Sierakowo, Kończewo, Kuleszewo, Zagórki, Zbyszewo, Łosino, Lulemino
 2. W dniu 10.02.2021r., godz. 9:00-13:00 - Słonowice, Dobrzęcino, Słonowiczki, Ciechomice, Wrząca, Ścięgnica, Kczewo, Bzowo, Lubuń, Żelkówko, Żelki, Kruszyna, Płaszewo, Komiłowo, Maszkowo, Kwakowo
 3. W dniu 11.02.2021r., godz. 9:00-13:00 - Sycewice, Komorczyn, Zębowo, Reblino, Reblinko, Runowo Sławieńskie, Bolesławice, Zajączkowo, Kobylnica, Widzino.

Produkty żywnościowe będą wydawane w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy przy ul. Wodnej 20/3.

Z uwagi na występowanie na terenie kraju wirusa COVID-19, prosimy o bezwzględne przestrzeganie harmonogramu odbioru żywności - w danym dniu żywność otrzymają tylko osoby z podanych miejscowości. 

Informujemy również, iż wydawanie żywności będzie odbywało się z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. W budynku będą mogły przebywać jednocześnie tylko dwie osoby pobierające produkty żywnościowe. Osoby odbierające żywność obowiązuje również nakaz zakrywania ust i nosa zgodnie z wymogami oraz dezynfekcja rąk po wejściu do tut. Ośrodka. Należy posiadać także własną torbę na żywność.

Z uwagi na  obecną sytuację spowodowaną występowaniem na terenie kraju wirusa COVID-19, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż osobom najbardziej narażonym na ciężki przebieg choroby, tj. osobom w wieku 60+ oraz osobom, którym posiadana niepełnosprawność uniemożliwiłaby osobiste przybycie do tut. Ośrodka, produkty żywnościowe mogą zostać dostarczone przez pracownika socjalnego. Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy prosimy o telefoniczne zgłaszanie się do pracownika socjalnego danego rejonu, w celu zakwalifikowania do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020.

Numery telefonów do poszczególnych pracowników socjalnych znaleźć można w zakładce: Kontakt strony internetowej tut. Ośrodka.Rekrutacja uczestników projektu pn. „Srebrna Sieć II”

W związku z realizacją Projektu „Srebrna Sieć II” stanowiącego kontynuację i uzupełnienie Projektu „Srebrna Sieć”, którego realizacja zakończyła się z dniem 31.12.2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy zachęca osoby, które ukończyły 60-ty rok życia do zapoznania się z ofertą usług dostępnych w ww. Projekcie na stronie internetowej www.srebrnasiec.pl, oraz dzwoniąc do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy na numer 59 842 96 16 lub 59 842 99 75 w godzinach od 7:30 do 9:30 od poniedziałku do piątku.

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy tj. 2021/2022 będą przyjmowane od:

 •  1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, ePUAP, emp@tia, PUE ZUS),
 • 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poprzez skorzystanie ze skrzynki pocztowej znajdującej się na budynku Ośrodka (druki dostępne będą w II połowie marca).

Informacje o terminach rozpatrzenia wniosków umieszczone są w zakładce dotyczącej świadczeń wychowawczych.

plakat przedstawiający program rodzina 500 plus

Informacja

W dniu 31.12.2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy będzie czynny do godziny 13:00.
W sprawach pilnych, do godziny 15:30 dyżur pełnił będzie wyznaczony pracownik Placówki.

"Rodzina w Centrum II"

LOGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ogłasza nabór do udziału w projekcie partnerskim „Rodzina w Centrum II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020r. Wartość projektu wynosi 861 866,66 zł, w tym dofinansowanie: 818 773,33 zł. Liderem projektu jest Powiat Słupski, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Partnerami są: Gmina Kobylnica, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku i Fundacja „Bocianie Gniazdo” w Runowie. Projekt realizowany jest w okresie 01.12.2020r. - 30.11.2022r.

Jednym z głównych celów projektu, jest wsparcie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, poprzez następujące działania:

 • Wsparcie psychologiczne
 • Mediacje rodzinne
 • Terapia motywująca do podjęcia profesjonalnego leczenia odwykowego
 • Warsztaty dla kobiet „Perfekcyjna Pani Domu”
 • Warsztaty kompetencji rodzicielskich
 • Trening umiejętności społecznych dla dzieci
 • Wsparcie logopedyczne dzieci
 • Wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego.

Informacja

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 grudnia 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy będzie nieczynny.

Dzień ten zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy Nr 11/2020 z dnia 02 grudnia 2020 r. został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników tutejszej Jednostki.

X